Подновява се приемането на документи за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво


Столична община съобщава, че се подновява приемането на документи за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“.

 Формулярите за кандидатстване от физически и юридически лица се подават в деловодството на района от 20.05.2020 г. до 20.08.2020 г.

Гражданите могат да получат допълнителна информация на специално разкрития за проекта телефон на Столична община: 0292 22 444,

както и на електронен адрес - https://www.sofia.bg/en/web/guest/opos