Работа

01 04.2024

Заповед на министъра на отбраната № ОХ - 287

Вакантна длъжност в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба

Заповед на министъра на отбраната № ОХ - 292 от 26.03.2024 г.

Обявяване на вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв