На 9 юли (четвъртък) и на 14 юли (вторник) от 18:00 до 20:00 часа в ОКИ „Красно село“ ще се проведат информационни срещи


Уважаеми граждани,

Напомняме Ви, че на 9 юли (четвъртък) и на 14 юли (вторник) от 18:00 до 20:00 часа в ОКИ Дом на културата „Красно село“, зала №3, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 41, ще се проведат информационни срещи с гражданите.

Те са част от разяснителната кампания на Столична община в рамките на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“.

 

Информационните срещи на Столична община се провеждат от 16.06.2020 г. до 16.07.2020 г. по график, включващ всички столични райони.

 

ПОКАНА към гражданите на Район "Красно село"